JN 2022-741

Datum javne nabave

Nabava piletine, puretine i jaja za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Dokument
Poziv za dostavu ponude JN 2022-741.pdf
Prilog 2 - Troškovnik - piletina, puretina i jaja za potrebe kantine.xlsx