JN 2022-716

Datum javne nabave

Arheološki nadzor nad radovima čišćenja granice RH na rijeci Glini prema zahtjevu MUP-a

Dokument
Poziv za dostavu ponuda.pdf