JN 2022-707

Datum javne nabave

Materijal za čišćenje, sredstva za dezinfekciju za potrebe Hrvatskih voda 

Dokument
Troškovnik za nabavu materijala za čišćenje.xlsx
Poziv za dostavu ponuda - nabava materijala za čišćenje JN2022-707_0.pdf