JN 2022-684

Datum javne nabave

Akumulacija Benčići - izrada okolišnih elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjeca na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Dokument
EV4-0046_Poziv za dostavu ponude - Bencici - SUO.pdf
EV4-0046_Projektni zadatak - Benčići - SUO.pdf
EV4-0046_Troskovnik - Bencici - SUO.xls