JN 2022-706

Datum javne nabave

Popravak vodomjernog profila i postavljanje automatskog mjerenja vodostaja na dovodnom kanalu CS Mrsunja, dovodnom kanalu CS Dubočac i dovodnom kanalu CS Kazeta 2 

Dokument
jn_2022_706_Poziv_za_dostavu_ponuda_scan.pdf
Izjava o preuzimanju odgovornosti.docx
jn_2022_706_troškovnik.xlsx
Primjer obračunske situacije.xls
Zapisnik o izvedenim radovima.xlsx